Enstrüman İşleri

  Dolum odaları Exproof elektrik - enstrüman tesisatı, pompa istasyonu Exproof elektrik - enstrüman tesisatı, tank sahası Exproof elektrik - enstrüman tesisatı, hava ikmal tesisi Exproo...

Enerji Dağıtım Panoları

  Endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan her türlü enerji dağıtım panolarının projelendirilmesi ve imalatlarının yapılması...

Otomatik Kontrol Panoları

  Tesisin proses akış şeması ve makine parkuru ihtiyaçlarına uygun olarak insan müdahalesini minimum seviyede tutmayı amaçlayan her türlü otomatik kontrol panosunun tasarlanması, proje...

Servis Koruyucu ve Bakım Hizmetleri

  Fabrikadaki sistemlerin güvenilir ve verimli olarak kullanılabilirliğinin arttırılması, öngörülmeyen kayıp ve arızaların tesbiti ve fizibilite çalışmalarının yapılması hizmeti...

Otomasyon Sistem Kurulumları

  Her türlü endüstriyel otomasyon, makine parkuru otomasyonu, arıtma sistemi otomasyonu, enerji izleme scada ve kontrol otomasyonu hizmetleri...

Kompanzasyon Panoları

  Firmamız, elektrik faturalarının yüksek gelmesine sebep olan reaktif yada kapasitif güçleri kompanze ederek yani filtreleyerek kombi sayacınızı dengede tutan sistemleri kurup sorunsuz b...

Elektrik ve Telekom Alt Yapı Hizmetleri

  OG - AG Enerji İletim Kabloları ve Fiber Optik, Data, Telefon kablolarının mevcut teknik şartnamelere uygun şekilde alt yapılarının tesis edilmesi. ...

Enerji Nakil Hattı Tesisleri

  Enerji nakil hatları ve enerji iletim hatlarının planlanması, enerji nakil hattı direklerinin temini ve montajı, bu hatların periyodik olarak bakım ve kontrollerinin yapılması. ...

Orta Gerilim Trafo Merkezleri

   Orta gerilim modüler hücreler, güç ve dağıtım trafoları, kablo aksesuarları satışı ve ayrıca mühendis kadrosu ile projelendirme ve taahhüt kadrosu ile anahtar teslimi olarak da...

Gemi Elektrifikasyonu

  Her türlü geminin kuvvetli akım, aydınlatma ve zayıf akım tesisatının projelendirilmesi, uygulama ve devreye alma hizmeti....
Top